PLASTIMO Buchstabe N, 8 cm, schwarz, RIB

24,20 

für flexible Rümpfe
Tüte a 10 StückPLASTIMO Buchstabe N, 8 cm, schwarz, RIB