PLASTIMO Buchstabe J, 8 cm, schwaz, RIB

24,20 

für flexible Rümpfe (RIB)
Tüte a 10 StückPLASTIMO Buchstabe J, 8 cm, schwaz, RIB